Kommunen vil sende plejecenter og hjemmepleje i udbud

Kommeunen forventer at kunne opretholde samme serviceniveau, samtidig med at at spare op mod 6 millioner kroner, hvis kommunen sender plejecenter og hjemmepleje.

Et flertal i Byrådet gav på mødet i går grønt lys til, at der kan arbejdes videre med planerne om at sende driften af Plejecentret Kastaniely i Svinninge og Hjemmeplejeområde Øst, der dækker Tølløse, St. Merløse, Vipperød og Regstrup, i udbud.

Louise du Plessis de Richelieu (SF), der er formand for Udvalget for Voksne, understreger dog, at der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om at gennemføre udbuddene:

– Vi har indtil videre besluttet at arbejde videre med planerne, og det betyder, at administrationen nu vil undersøge, hvilken type udbud og hvilke kriterier, der er mest hensigtsmæssige. Når vi har set det, vil byrådet tage endelig stilling i sagen.

Ingen serviceforringelser
Et udbud af driftsopgaverne vil som udgangspunkt ikke berøre borgerne. Servicen på området er beskrevet i såkaldte kvalitetsstandarder, og dem vil en eventuel privat leverandør også skulle leve op til. Samtidig vil medarbejderne blive tilbudt ansættelse i den nye virksomhed, så de fleste borgere vil også fremover få hjælp af de samme personer som i dag.

– Kvalitetsstandarderne står ikke til diskussion, men det udelukker ikke muligheden for at udbyde området. Idéen er jo netop at opnå den bedste kvalitet og den laveste pris, og ved et udbud får vi afprøvet, om nogen kan løse den opgave bedre, end vi selv kan, forklarer udvalgsformanden.

Fem millioner billigere
På nuværende tidspunkt er beregningerne af besparelsen ved udbuddene behæftet med en vis usikkerhed. Det anslås dog, at der kan spares fem til ti procent om året på driften af plejecentret og knapt 10 procent på driften af hjemmeplejeområdet.

Det svarer til mellem 750.000 og 1,5 millioner kroner om året på plejecentret og 4,5 millioner kroner på hjemmeplejen. Der vil dog være en række følgeomkostninger ved udbuddene, blandt andet til at sikre det daglige arbejde med de private leverandører. Derfor forventes den reelle besparelse at være cirka fem millioner kroner i alt.

Skriv et svar