Vil Lene fra Orø stadig overnatte hos borgmesteren?

Lene Andersen ved en model af Orøfærgen, som Hestebedgård har erhvervet sig for nylig. Foto: Jesper von Staffeldt.

Svaret får du ikke her og nu, men i den lille video nederst.

Først lidt fakta: Lene Andersen fra Orø var en af de første som protesterede, da der ved årsskiftet var tale om at stryge de sidste færgeafgange for Orøfærgen. Det blev afværget – foreløbig – i sidste øjeblik. Prisen herfor var søndagssejladsm dvs. færre afgange om lørdagen, prisstigninger, som især ramte pensionister med bil, og at færgen skulle sejle langsommere, for at spare brændstof.

Kommunen har et efterslæb på 1 mio. kroner for et driftsunderskud for året 2010 , samt står over for at enten skulle renovere motorerne eller skifte dem ud, hvilket kan koste mellem 600.000 kr og 800.0000 kr.

Dette kan ikke klares over det nuværende driftbudget.

Endvidere arbejder der nu 4 hold á 2 medarbejdere for at opretholde den nuværende drift.

Hvis kommunen skal spare, kan de vælge at reducere antallet af hold med et, hvilket vil betyde en besparelse på lidt under 1 mio. kroner. Det vil samtidig betyde færre afgange. Hvis man vil spare to hold bort, vil besparelsen betyde knap 2 mio. kroner færre lønudgifter. Dette kan klares ved et bortfald af weekendsejlads og færre aftenafgange. Som ukendt faktor indgår prisen på brændstof.

Hvad der også er fakta, er Klima-og miljøudvalget skal behandle driften af Orøfærgen på et møde tirsdag d. 28. august.

Holbaekonline.dk har erfaret, at man fra kommunens side har regnet – og regner på, hvad der kan spares på driften af færgen.

Fakta er endvidere at to medarbejdere går på pension inden for kort tid, den første allerede på søndag, og en styrmand er langtidssygemeldt.

Nu forlader vi fakta og ser på hvad der kan ske. Det værste scenarie – bortset færgen helt lukker – er at man skærer både i weekendsejladsen og de sidste færgeafgange til hverdage. Et mere realistisk bud vil være at skære de sidste færgeafgange bort om aftenen. Det vil gøre mindst ondt, for der er ikke mange der bruger færgen efter kl. 19.00 – på trods af en ihærdig indsats fra få, men aktive ildsjæle som Lene Andersen. Selvsamme Lene Andersen truede for mere end et halvt år siden med, at hvis kommunen skar de sidste færgeafgange væk, ville hun og mere end 50 Orø-kvinder overnatte hos borgmesteren.

Vil hun stadig det? Video-svaret rummer en pæn portion humor, men også med et stænk alvor i:

3 thoughts on “Vil Lene fra Orø stadig overnatte hos borgmesteren?

 1. Jeg tror, Lene Andersen har fuldstændig ret: De har startet rygtet om at lukke færgen i weekenden for at gøre os så bange og oprørte, at de kan få lettere ved at lukke aften-afgangene, når de så lader os beholde weekenderne. Så det er vigtigt, at vi står fast og ikke giver køb på noget.

 2. Tak til Holbaekonline fordi I til stadighed tager fat i denne sag, for som Lene ganske rigtig siger i interviewet: “Hvor er Venstrebladet og TV2Øst” ?

  Og hvor er Lokalforum ? – og det kan tilføjes, hvor er Færgeudvalget ? og Beboerforeningen ? – alle disse VALGTE personer.
  UDPEGEDE OG VALGTE BLANDT ORØ-BORGERE OG AF ORØ-BORGERE.

  Kirsten, du har nok desværre fuldstændig ret i, at man nu vil forsøge at kyse og kue os allesammen. Tænk bare i foråret, hvor man sagde, at man ville fortsætte uændret drift, men med nedsat fart og forhøjede takster. Og så blev det yderligere en kraftig ændring af lørdagsafgangene. Også bare såden !!!

  Så nu må vi på barrikaderne igen – og stå sammen !!!!!!!!!

  Til fakta-siden:

  Vi savner stadigvæk fra borgmesteren omlysning om skatteindtægterne for ORØ, som kan holdes op mod de udgifter, som han fremlagde vedr. ORØ på mødet på kroen d. 8. april i år.

  Efterslæb fra 2010 og motor-renovering eller udskiftning er ENGANGSBELØB, som vil kunne indhentes over højst tre år med de nuværende besparelser, som allerede ER gennemført i indeværende år, mens ORØ-borgernes forringelser i givet fald vil fortsætte og fortsætte og fort……….
  (Og så kan vi betro borgmesteren en hemmelighed, nemlig, at så vil folk flygte fra øen, og så kommer hans regnskab til at se endnu værre ud).

 3. @ Hanne Duelund:
  Hanne Duelund er igen ude med riven efter dem der egentlig GØR en indsats.
  Som egentlig PRØVER at arrangere noget modstand og som også melder disse ting ud.
  Disse “VALGTE”, der i voldsomme kampvalg om utaknemmelige – og her, også udskældte poster – har raget til sig af magt og beføjelser i diverse ulønnede fritidsjobs.

  Hvor er Hanne Duelund i alle de udvalg, foreninger og bestyrelser der kritiseres.
  Det er simpelt hen for let.
  Tag dog og gå efter bolden.
  Den ligger i Holbæk Byråd

Skriv et svar