Nye bustider – nye ruter og nye numre

I morgen træder de nye køreplaner i kraft for busserne i vores område – og der er flere væsentlige ændringer.

Hvis man mandag morgen i sin travlhed leder efter linje 143 på Holbæk Station eller står på landevejen og spejder efter 115 og lader bussen med det mærkelige nummer 506 køre forbi, ja så er man “offer” for de nye busplaner.

Der er ændringer i både busruter, linjenumre og køreplaner. Ændringerne er bl.a. resultat af besparelser i det kommunale budget.

Nedenfor viser vi hvilke ruter, der fra i morgen er ændringer på:

Bybusserne i Holbæk:
Bybusserne i Holbæk by med nr.101, 102, 103, 104, 105 og 106 fortsætter med deres nuværende ruter og med eksisterende nummer frem til december 2011.

Lokale buslinjer:

Nuværende nummer Nyt nummer Ændringer
109 587 Nyt nr., ny rute og ny køreplan
110 588 Nyt nr, reguleret rute og ny kørepan
111 Ingen ændringer af nr. og rute før til december. Køreplan vil fremgå af Movia’s hjemmeside til august
112 Mindre ændringer af køreplanen
115
116
506 Lægges sammen og får nyt nr., ny rute og ny køreplan
119 Ingen ændringer før til december
141 581 Nyt nr. og ny køreplan
143 584 Nyt nr. og ny køreplan
145 530 Nyt nr. og ny køreplan
151 Mindre ændringer i køreplanen
152
Mindre ændringer i køreplanen
701 582 Nyt nr. og mindre ændringer i
køreplanen
711 Ingen ændringer af nr. og rute før til december. Mindre ændringer i køreplan 
712 Ingen ændringer af nr. og rute før til december. Mindre ændringer i køreplan 

Lokale buslinjer over flere kommuner:

Nuværende nummer Nyt nummer Ændringer
222 Mindre ændringer i køreplanen
12
77
330
702
742
812

Ingen ændringer

Regionens buslinjer over flere kommuner
37, 228, 540, 560 og 420R er ikke berørt af de kommunale ændringer.

540 får dog normalt standsningsmønster mellem Vipperød og Holbæk Sygehus.

Find de nye køreplaner her
De nye køreplaner kan ses på www.movia.dk – og en samlet køreplan for alle Movias buslinjer i Vestjælland kan hentes her.

Skriv et svar