Ungdomsklub får penge til indkøb af USB-stik

Ungdomsklubben Raketten i Ladegårdsparken har fået tildelt et mindre beløb af Styregruppen for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.

Pengene kommer fra den særlige integrationspulje og skal bruges til indkøb af USB-stik til brug for computerne i klubbens lokaler.

75 procent af Rakettens brugere er unge af anden etnisk baggrund end dansk.

Skriv et svar