Nødbehandlerenhed i Mørkøv

Region Sjællands Præhospitale Udvalg besluttede på et møde i går, at fortsætte planlægningen af et forsøg med nødbehandlere, som bl.a. vil betyde at der placeres en nødbehandler enhed i Mørkøv.

Nødbehandlerenhederne skal være supplement til regionens samlede akutberedskab.

Præhospitalt Udvalget blev enige om, at starte med at etablere 8 enheder og ikke 9, som man tidligere har drøftet.

Den tidligere planlagte enhed i Greve etableres ikke på grund af de stærkt forbedrede ambulanceresponstider i området, hvor 98 % af ambulancerne er fremme inden for 15 minutter.

Samtidig nedsættes forsøgsperioden fra 24 til 15 måneder fordi Region Sjælland har modtaget færre midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af præhospitale tilbud end oprindelig forudsat.

– Vi fik færre penge end vi havde søgt om, og derfor er det blevet nødvendigt at ændre den oprindeligt fremlagte plan for etablering. Men med den meget positive udvikling i ambulancernes responstid, og nogle mindre justeringer, kan vi gennemføre projektet, og det er jeg rigtig glad for, siger udvalgsformand Jens Ravn (V).

Udvalget vil løbende vurdere udviklingen i ambulanceresponstider med henblik på vurdering af behovet for antal og placering af nødbehandlerenheder.

Fakta om Nødbehandlerenhederne

Nødbehandlerenhederne planlægges placeret følgende steder i Region Sjælland:

Rødby
Stubbekøbing
Store Heddinge
Asnæs
Kirke Hyllinge
Jyllinge
Sorø
Mørkøv

Nødbehandlerenhederne skal supplere ambulancerne og sikre hurtig hjælp indtil ambulancen når frem.

Forsøget med nødbehandlerenhederne er et samarbejde mellem Region Sjælland og en række kommuner, og regeringen har givet tilskud til forsøget.

Skriv et svar