Holbæk til kamp mod kæmpe-bjørnekloen

Kommunen og private lodsejere skal sætte ind nu, for at udrydde Kæmpe-bjørnekloen. Arkiv foto.

Det er nu, at forårets kamp mod den store kæmpe–bjørneklo for alvor skal i gang. En plante kan i teorien blive til 12.000 nye planter, hvis den ikke bekæmpes i tide.

Holbæk Kommune indskærper, at kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes inden den 1.juni. Bekæmpelsen skal foretages sådan, at ingen planter når at sætte og sprede frø, der potentielt kan blive til flere tusinde nye planter.

Kommune og private i fælles kamp
Holbæk Kommune vil stå for sin del af bekæmpelsen af planten på de kommunale arealer og opfordrer samtidigt borgere til at melde til kommunen, hvis de opdager ubekæmpede planter.

På private grunde står de enkelte private lodsejere for kampen. Derfor skal lodsejere, der har kæmpe-bjørnekloen på deres grund, bekæmpe planten inden 1. juni. På kommunens hjemmeside kan man læse meget mere om, hvordan man mest effektivt bekæmper planten.

Planten er letgenkendelig
Kæmpe-bjørnekloen er med sine to til fem meter høje stængler den største skærmplante i vores natur. Planten er let at kende på sine store, udbredte skærme og store fligede blade, der kan blive op til halvanden meter lange. Plantestænglen er hul og med spredte, stive hår og røde pletter.

Bekæmpelsen har høj prioritet
Holbæk Kommune vedtog i 2008 en ”indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo”. Her blev det samtidigt besluttet, at kommunens Natur og Miljøafdeling har mulighed for at udstede påbud, såfremt en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørnekloen ikke foretages. Manglende efterlevelse af et påbud kan straffes med bøde.

Skriv et svar