Religiøse normer er uden betydning for borgernes ret til sociale ydelser

Kontrolgruppen i Holbæk har henvist til Sharia-loven, når de har afvist sociale ydelser. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har derfor været indkaldt i samråd.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg var torsdag indkaldt i et samråd, hvor hun måtte svare på, om det er acceptabelt, at kommunerne lader udtalelser fra religiøse ledere indgå i undervisningen i afsløring af socialt bedrageri og som baggrund, når kommunerne træffer afgørelser i sociale sager.

– Alle borgere skal have behandlet deres sag efter de lovregler, der gælder her i landet. Derfor er generelle udtalelser om fx religiøse normer eller tilhørsforhold uden betydning for borgernes ret til sociale ydelser. Det slog beskæftigelsesminister Inger Støjberg fast på et samråd torsdag med Folketingets Socialudvalg.

– Socialt bedrageri er uacceptabelt, og der er grund til at have fokus på at bekæmpe svindel med vores skattepenge. Der kan indgå mange forskellige oplysninger, når det vurderes, om en person har ret til sociale ydelser. Men det afgørende er, at beslutningen skal hvile på dansk lovgivning, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg sagde også på samrådet, at kommunernes afgørelser om ret til sociale ydelser kan påklages til de sociale nævn.

Samrådet var indkaldt efter det er kommet frem, at blandt andet Holbæk Kommune har brugt udtalelser fra en Imam i forbindelse med sager om socialt bedrageri.

Skriv et svar