Kultur- og fritidspolitik sendes i høring

Holbæk byråd har nu sendt en ny kultur- og fritidspolitik i høring. Tre af kerneområderne i den ny politik er samarbejde på tværs, aktiv inddragelse af borgerne og tilbud til både unge og gamle.

Holbæk Byråd har sendt Kultur- og fritidspolitikken i høring.

Holbæk Kommune får nu for første gang en samlet politik på kultur- og fritidsområdet, og i den er målene for den kulturelle fremtid beskrevet.

– Politikken er ikke udtømmende, men indeholder de væsentligste udviklingsområder, som byrådet har prioriteret på kultur- og fritidsområdet, forklarer Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid. Han uddyber, at den grundlæggende tanke i politikken er at satse mere på ”kultur med” frem for ”kultur for”. Det vil sige aktiviteter, hvor borgerne deltager aktivt og ikke blot som tilskuere.

Prioritering nødvendig
– Det er ingen hemmelighed, at økonomien er presset, og at der må prioriteres – også på de kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter. Vi skal derfor turde satse mere på de indsatser, der gør Holbæk Kommune stærk enten indadtil eller udadtil, fortæller Emrah Tuncer.

Alle borgere i Holbæk Kommune får fortsat mulighed for at skabe alsidige kultur- og fritidstilbud og aktiviteter, men nogle muligheder bliver prioriteret højere end andre. Byrådet peger på fire udviklingsområder, der i særlig grad skal satses på:

– Kultur- og fritidstilbud for og med alle
– Partnerskaber og samarbejde
– Livsfaser og kultur- og fritidstilbud
– Kompetencegivende miljøer

Politik i høring
Med byrådets ”ja” til politikken bliver den nu sendt i offentlig høring frem til den 28. marts. I dette tidsrum er det altså muligt at bidrage med synspunkter og konkrete forslag.

Byrådet vedtager den endelige kultur- og fritidspolitik den 6. april, og herefter bliver der tilknyttet en udviklingsplan med konkrete tiltag, der kan omsætte målene til praksis.

Dokumentation: Udkast til Holbæk Kommunes kutlur- og fritidspolitik (bemærk .pdf fil).

Skriv et svar