Holbæk Kommune styrker sin økonomistyring

Arkiv foto: Rolf Larsen

Kommunen har efter en udbudsrunde valgt at udvide sit samarbejde med Fujitsu med digital økonomistyring og samtidig udvide løsningen med et lønsystem fra Silkeborg Data. Hidtil har kommunen brugt KMDs lønsystem.

– Løsningen fra Fujitsu og Silkeborg Data er et sammenhængende og fleksibelt system, som giver os mulighed for at forbedre og effektivisere centraladministrationen, samtidig med at det understøtter
linjefunktionerne decentralt i kommunen. Det vil give os bedre muligheder for at styre kommunens økonomi og budgetter, hvilket i sidste ende vil gavne borgerne, siger Erik Kjærgaard Andersen, der direktør i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommunes vigtigste udvælgelseskriterier var funktionalitet og pris. Kommunen fandt, at kombinationen af Fujitsus Prisme-løsning og Silkeborg Datas lønsystem var den løsning, der bedst opfyldte kriterierne. Kontrakten løber over fem år med mulighed for forlængelse.

Det nye system giver bedre overblik
Kommunen bruger i forvejen Fujitsus Prisme-løsning til økonomistyring, som med den nye aftale bliver udvidet med et indkøbs- og debitormodul.
– Det udvidede system giver os et bedre overblik og hjælper os med at sikre, at vi får de penge ind, vi skal have, og at vi ikke bruger flere penge, end vi har, siger Erik Kjærgaard Andersen.

Ifølge Fujitsu vil løsningen understøtte den strategiske udvikling af kommunen med mulighed for endnu højere grad af decentralisering, samt smartere og mere effektive arbejdsgange.

– Kommunens medarbejdere får en fleksibel platform, der understøtter kommunens organisering både nu og i fremtiden, samt frihed til at integrere til andre moderne løsninger, siger Christian Torp, Fujitsu
markedsdirektør.

Silkeborg Datas lønsystem er fuldt ud integreret med Fujitsus Prisme-løsning. Silkeborg Data glæder sig over, at Holbæk med aftalen bliver Silkeborg Datas 15. kommunale kunde.

– Vi glæder os over, at endnu en kommune vælger vores integrerede løsning, og som samtidig ser mulighederne i den it-understøttelse, vi har udviklet til de decentrale enheder i kommunen. Og så vi glæder
os selvfølgelig også over at udbygge vores samarbejde med Fujitsu med endnu en fælles kunde, siger direktør Brian Busk fra Silkeborg Data.

Skriv et svar