Kommunen inviterer til debat om statens vand- og naturplaner

Holbæk Kommune inviterer til debat om statens vand- og naturplaner. Arkiv foto: Rolf Larsen.

For uambitiøse eller for indgribende. Meningerne om statens vand- og naturplaner har været delte. Men hvad går planerne egentlig ud på, og hvilken betydning har de for naturen, for landmænd og for Holbæk Kommune? Det er der gode muligheder for at få svar på, når Holbæk Kommune den 22. februar er vært for et offentligt møde om planerne. Mødet bliver holdt klokken 19 i Kuben på Holbæk Seminarium.

Selvom det er Holbæk Kommune, der er vært for mødet, så er det ikke kommunens planer. Det er alene staten, der har lavet vand- og naturplanerne – også for de fem vand- og naturområder, der ligger inden for Holbæk Kommune. Nu er planerne i høring og Holbæk Kommunes byråd skal forholde sig til dem og sende et høringssvar tilbage til staten inden 6. april 2011.

Alle er velkomne
Der er tale om en offentlig høring, og alle kan komme med et høringssvar. På mødet præsenterer Teknik og Miljø et foreløbigt bud på, hvordan Holbæk Kommunes høringssvar til staten kunne se ud.

Herefter kommer både Danmarks Naturfredningsforening, landbrugsorganisationen Gefion og Holbæk Forsyning med deres tanker om, hvad de vil skrive i hvert af deres høringssvar.
Hermed lægger kommunen op til debat og gensidig inspiration. Kommunen håber derfor, at mødet kan trække landmænd, naturforkæmpere, interesseorganisationer og helt almindelige borgere til:

– Vi håber at se rigtig mange mennesker til dette møde. For vi er interesseret i at få yderligere input til kommunens høringssvar. Og vi håber også, at vi med dette møde kan starte en god dialog om de muligheder og problemer, planerne kan give for naturen og den enkelte landmand, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Og der bliver brug for en god dialog. For når planerne engang er vedtaget, er det kommunen, der skal føre dem ud i livet. Formentlig til næste år ved samme tid skal kommunen udarbejde en handlingsplan, der omsætter planernes mål til konkrete handlinger.

Hjælp til borgernes høringssvar
De fem planer, der berører Holbæk Kommune, er tilsammen på ca. 500 sider, og det er ikke let læsning. Hvordan er det lige planerne hænger sammen med Grøn Vækst og kommunens spildevandsplanlægning? Hvilke konkrete virkemidler er det, kommunen forventes at bruge? Og hvem skal betale? Det vil der blive fortalt om på mødet.

Ud over at blive klogere på statens vand- og naturplaner, og hvordan kommunens høringssvar kunne se ud, kan mødet også bruges som en hjælp til selvhjælp.

– Vi håber, at vi med dette møde kan hjælpe borgere og interesseorganisationer med at lave deres eget høringssvar, fortæller Niels Hermansen, der er leder af Holbæk Kommunes afdeling for Natur, miljø og landskab.

Info om statens natur- og vandplaner
Hvad: Planer lavet af Miljøministeriet, der skal sikre og forbedre tilstanden i Danmarks natur og vandmiljøer.
Hvorfor: EU har påbudt medlemslandende at lave disse planer.
Hvornår: Miljøministeriet fremlagde planerne 4. oktober 2010 og skal have høringssvarene senest 6. april 2011. De er planlagt til at træde i kraft i 2014.
Hvor: I Holbæk Kommune berører planerne tre vandområder og to naturområde. Det drejer
sig om Isefjord/Roskilde Fjord, Kalundborg og Smålandsfarvandet (vand) plus Udby Vig og Åmose Å (natur)

Skriv et svar