Nye P-regler i Holbæk by

Fremover vil alle p-pladser på den store p-plads på Havnevej være begrænset til 2 timers parkering. Foto: Rolf Larsen

Tidsbegrænsningen for parkering er nu ændret på Ahlgade, den store p-plads syd for Havnevej “Elværket” og p-pladserne ved den gamle havn.

Ahlgade
Det stykke på Ahlgade hvor der har været standsningsforbud, er nu ændret til parkeringsforbud, således at af- og pålæsning vil blive tilladt.

I Ahlgade er vareleveringstiden forlænget, så der nu kan leveres varer mellem kl. 6.00 og 12.00 mandag til lørdag.

I forbindelse med forlængelse af vareleveringstiden, bliver der inden længe etableret 3 vareleveringspladser på Ahlgade. Der vil blive benyttet nogle at de eksisterende parkeringspladser, til gengæld vil lastbilerne ikke holde og spærre for den øvrige trafik.

Den store parkeringsplads syd for Havnevej “Elværket”
Hele den store parkeringsplads ved Havnevej “Elværket” er nu 2 timers parkering.

P-pladserne nord for Havnevej ved den gamle fiskerihavn
Parkeringspladserne nord for Havnevej – ved den gamle havn er nu 4 timers parkering.

Parkeringshenvisning
Ved indfaldsvejene til Holbæk by vil der blive sat skilte med parkeringshenvisninger til de større parkeringspladser.

Skriv et svar