Tilgængelighedsplan sendes i høring

Det kan være svært at bevæge sig frem i gaden for skilte og andre forhindringer.

Udvalget for Klima og Miljø sender nu en tilgængelighedsplan i høring. Den skal på sigt forbedre fremkommeligheden for særligt ældre og handicappede i Holbæk Kommune.

For at få et samlet overblik og et redskab til at prioritere indsatsen på tilgængeligheds-området tog Holbæk Kommune og Handicaprådet i 2009 initiativ til at udarbejde en samlet plan for arbejdet med tilgængelighed i kommunen. Tilgængelighedsplanen er nu klar til at blive sendt i høring i lokalfora, råd og brugerorganisationer.

Tilgængelighedsplanen omfatter de udendørs offentlige færdselsarealer som veje, fortove og pladser i Holbæk Kommune, samt adgang til offentlige bygninger og natur.

– Planen betyder, at tilgængeligheden tænkes ind som en naturlig del af vores arbejde med bygninger, byrum og natur i Holbæk Kommune. Det gælder både i forhold til udbedringer og når vi bygger nyt. På sigt vil det gøre det langt nemmere for handicappede og gangbesværede at færdes i vores kommune, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø, og fortsætter:

– Selvom Holbæk Kommune er økonomisk presset, er det vores intention at tænke tilgængeligheden ind. Og faktisk behøver det ikke altid at være dyrere. Det handler ligeså meget om at arbejde med løsninger, der allerede fra starten har fokus rettet mod tilgængeligheden.

Stort forarbejde
I starten af april 2010 oplevede repræsentanter fra Teknik og Miljø i Holbæk Kommune og Handicaprådet Holbæk midtby fra kørestol og med bind for øjnene.

Herudover er brugerorganisationer, lokalfora og andre interesserede borgere inddraget i udarbejdelsen af planen via et minidialogmøde, hvor også pressen deltog.

Slutteligt er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse på kommunens hjemmeside, hvor det var muligt at kommentere på indsatsen for tilgængelighed og udpege konkrete problemer på kommunens vej- og stinet, samt i forhold til bygninger og natur.

– Handicaprådets besigtigelse i april var virkelig en øjenåbner. Vi glæder os over, at der nu foreligger et udkast til tilgængelighedsplan, som kan sendes i høring. Planen og særligt handlingsplanen giver os et godt værktøj og et længe ønsket overblik over tilgængeligheden eller mangel på samme i kommunen. Med planen kan vi kvalificeret pege på, hvor der skal sættes ind, siger formanden for Handicaprådet Morten Løvschall.

”Straks”-projekter
Samtidig med høringen af planen gennemfører Holbæk Kommune en række ”straks”-projekter, så de værste problemer fjernes med det samme. På denne måde udbedres nogle af de steder, som borgerne selv har udpeget som kritiske steder. Listen er suppleret med ønsker fra Handicaprådet og flere af de problemsteder som Teknik og Miljø i Holbæk Kommune erfaringsmæssigt får henvendelser på.

Ahlgade i Holbæk centrum er et af de mest udpegede steder i spørgeskemaundersøgelsen, og er derfor systematisk gennemgået og registreret af en særligt uddannet tilgængelighedsrevisor med henblik på at fastlægge alle problemerne med tilgængelighed på strækningen.

Tilgængelighed er livskvalitet
Tilgængelighedsplanen fokuserer på mulighederne for at færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik, biblioteker, rådhus og andre servicefunktioner. Netop de ting har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet.

Planen udpeger derfor også et net af ruter, som på sigt skal gøres tilgængelige for alle. Tilgængelighedsplanen vil blive brugt af de planlæggere og entreprenører, der beskæftiger sig med udformning og renovering af offentlige færdselsarealer i Holbæk Kommune. Kommunen vil i dette arbejde fortsat inddrage brugerorganisationerne mest muligt, således at der sættes ind på de steder, hvor behovet er størst.

Skriv et svar