Undervisningsministeren besøgte 10. klassecenter

Undervisningsminister Tina Nedergaard besøgte torsdag Holbæk 10. klassecenter.

Anledningen var, at centeret for halvandet år siden, med success, indførte et it-system, som skulle hindre fravær blandt eleverne.

Systemet, der hedder E-Protokol, blev indført i efteråret 2009. Det betød et farvel til den gamle papirprotokol og goddag til en webbaseret fraværsregistrering baseret på smileyer. En grøn for tilstedeværelse. En rød for fravær. En gul for at komme for sent. En blå for sygdom. Og en hvid for aftalt fravær. Alle sammen vist på klasselokalets smartboard.

E-Protokol har bidraget afgørende til faldet i elevernes fravær gennem det seneste år. I uge 35-50 i skoleåret 2008/2009 var fraværet på 15 procent. I samme periode i skoleåret 2010/2011 var fraværet nede på 11,8 procent.

– Erfaringerne fra Holbæk Kommune viser, at det kan betale sig at sætte fokus på elevfraværet. En målrettet indsats for at nedbringe fraværet ligger i naturlig forlængelse af regeringens ambition om at gøre den danske Folkeskole til en af verdens bedste, siger undervisningsminister Tina Nedergaard.

Effektivt mod ulovligt fravær
Siden indførelsen af E-Protokol er det ulovlige fravær faldet fra 5,3 procent i skoleåret 2009/2010 til 4,5 procent i 2010/2011. I samme periode er antallet af elever, der er i fare for at droppe ud, faldet fra 12,3 procent til 10,1 procent. Det er noget, der glæder Holbæk Kommunes borgmester, Søren Kjærsgaard.

– En af samfundets helt store udfordringer er at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. En stabil skolegang gør det nemmere for eleverne at gennemføre en uddannelse senere, og derfor er E-Protokollen et af flere redskaber, som vi bruger i indsatsen for at fastholde de unge og klæde dem på til fremtiden, siger Søren Kjærsgaard.

Huske-sms’er bruges målrettet
Hvis det aftales med forældrene eller eleven, kan der via E-Protokol sendes en sms ud, når eleven er fraværende af den ene eller den anden grund. Brugen af sms’erne målrettes de elever, der har særlige udfordringer i forhold til fravær. Det samme gælder mulighederne for at sende statistik ud til forældre og elever.

– Det her handler om hurtigere at kunne skabe et overblik over fraværet og tage fat i de elever, der er ved at komme i problemer. Det er her, vi har oplevet den største effekt i det seneste halvandet år, siger Jørgen Schandorff, der er leder af Holbæk 10. klassecenter.

E-protokol på vej ud i flere skoler
Det er en bevidst økonomisk prioritering fra den fælles bestyrelse for Holbæk Ungdomsskole og Holbæk 10. klassecenter i Ungdomsområdet, der har muliggjort investeringen i E-Protokol.

Systemet er udviklet i et tæt samarbejde mellem det lokale it-firma Apricore og Holbæk 10. klassecenter. Indtil videre bruger 11 skoler rundt omkring i Danmark E-protokol. Herunder også Absalonskolen i Holbæk.

Se fotos fra besøget (eksternt link)

Skriv et svar