Ringe interesse for folkeskolens fremtid fra byskolerne?

Kun få fra byskolerne i Holbæk by var mødt frem til borgermødet tirsdag aften. Foto: Rolf Larsen.

Kun en håndfuld repræsentanter fra byskolerne i Holbæk, dvs. Bjergmarkskolen, Absalonskolen og Østre Skole var mødt frem ved aftens borgermøde på Elværket.

Mødet var ellers netop møntet på byskolerne samt Orø Skole.

De få mødedeltagere som havde med byskolerne at gøre, var hovedsageligt skolefolk. Kun enkelte forældre var mødt frem.

Mødet, der handlede om den fremtidige skolestruktur i Holbæk, har ellers trukket fulde huse i både Jyderup og i Svinninge, hvor debatten og spørgelysten har været stor.

Ved tirsdagens møde i Holbæk, havde både debatten og spørgelysten svært ved at komme igang og var hovedsageligt trukket af Orø Skole og Kundby Skole, som ligesom andre skoler fra Holbæks opland, var taget med til mødet på Elværket.

Ikke store skoler vs. små skoler
Et af de allerførste spørgsmål, som kom fra salen var et spørgsmål fra en fra Kundby Skole,som spurgte, om hvor mange der overhovedet var tilstede i salen, som kom fra en af byskolerne i Holbæk. Da kun en håndfuld havde rakt hånden op, blev det konstateret fra flere steder i salen, at de store skoler nok følte sig for sikre på, at de ikke skulle lukke.

Det fik enkelte fra de store skoler til at bede om ordet og her meldte man ud, at man ikke mente, at det skulle være ‘store skoler mod små skoler’, som debatten skulle dreje sig om.

Det blev – i det store hele – heller ikke det, som aftenens debat kom til at dreje sig om. Men der manglede indspark i debatten fra de store skoler – og især byskolerne i Holbæk. Derfor blev det igen de små skoler – og lokalsamfundenes frygt – der kom til at præge debatten.

Skriv et svar