Skoledebat viste bekymring for udkants-Holbæk

Spørge- og debatlysten var stor ved tirsdagens skoledebat møde på Elværket. Foto: Rolf Larsne.

Op mod 250 personer deltog tirsdag aften i debatmødet om skolens betydning for lokalområdet på Elværket.

Mødet var indkaldt af Projektudvalget for Fremtidens Folkeskole som havde inviteret KREVI og Tænketanken Sophia til at komme med oplæg og debattere fremtidens skolestruktur.

KREVIs oplæg handlede om undersøgelser af skolestrukturer, klassekvotienter, skolestørrelser og faglighed, mens Tænketanken Sophias oplæg handlede om faglighed, professionalisme og trivsel og om, hvordan lokalsamfund fortsat kan udvikle sig, selvom man ikke længere har en skole.

Efter oplæg fra KREVI og Tænketanken Sophia, blev debatten sat igang.

Det hurtigt klart, at flertallet af de fremmødte var bekymrede for hvad lukninger af de små skoler i Udktants-Holbæk ville betyde for de små lokalsamfunds fremtid. Blandt bekymringerne var affolkning, manglende tilflytning udefra, længere til skole og mindre samhørighedsfølelse i lokalsamfundet.

En hurtig optælling blandt aftenensens talere viste også, at det netop var skolerne i udkants-Holbæk, som var stærkest repræsenteret. Knabstrup, Kundby, Stestrup, Ågerup, Orø, og Jyderup var bare nogle af de skoler, som var mødt frem til aftenens debat.

Fra flere af de fremmødte blev der stillet spørgsmålstegn ved de to oplæg, som flere ikke mente stemte overens med den virkelighed, som opleves på de små skoler.

Andre undrede sig over, at der blev snakket så meget om økonomi og stordriftsfordele under de to oplæg, når Holbæks politikere har meldt ud, at det ikke drejer sig om nedskæringer, men om udvikling.

Skriv et svar