Endelig beslutning om skolestruktur foreslås udsat

Før byrådet kan træffe den endelige beslutning om fremtidens skolestruktur, skal skolebestyrelserne have lejlighed til at forholde sig til et samlet forslag, der beskriver den skolestruktur, som byrådet har i sinde at gennemføre.

I forbindelse med borgermødet og dialogen med skolebestyrelserne er der rejst en række spørgsmål til forslagene om ny skolestruktur. Spørgsmålene skal afklares og besvares, før byrådet kan fastlægge strukturen for fremtidens folkeskole i Holbæk Kommune.

Samtidig er det blevet klart, at en endelig beslutning først kan træffes, når der har været høring omkring den konkrete model, som byrådet har i sinde at beslutte.

Holbæk Kommune har udsendt tre scenarier med underversioner i høringsprocessen i forsøget på at kunne nå at inddrage så mange synspunkter og nuancer som muligt forud for byrådets endelige beslutning.

Kontakt med Undervisningsministeriet har skabt tvivl om, hvorvidt høringsmaterialet dermed er entydigt nok – og denne tvivl sidder vi naturligvis ikke overhørig.

– Der må ikke kunne rejses tvivl om, at alle formelle regler er overholdt, understreger Agnete Dreier, der er formand for Udvalget for Børn og Projektudvalg Fremtidens Folkeskole og derfor indstilles det til byrådet, at beslutningen udsættes.

Hvad betyder en eventuel udsættelse for den høring, der er i gang?
Den planlagte inddragelsesproces fortsætter, så alle parter omkring folkeskolen får lejlighed til at nuancere de fremlagte forslag. Processen skifter dog karakter fra at være en høring til at være en for-høring

Sideløbende med for-høringen vil der ske en grundig analyse af transportudfordringerne, ligesom de bygningsmæssige udfordringer vil blive nærmere beskrevet.

Herefter – det vil sige ultimo februar 2011 – udvælger byrådet det konkrete forslag til den fremtidige skolestruktur som sendes i en egentlig høring, der forløber i marts og april måned. Således kan byrådet træffe den endelig beslutning inden sommerferien.

– Det er vigtig for os at sikre den højest mulige grad af indflydelse til forældre og ansatte. De har deres daglige gang på skolerne og derved et indgående kendskab til de lokale forhold, der er afgørende for at skabe en god og bæredygtig skolestruktur. Derfor ser vi meget frem til tilbagemeldinger fra for-høringen, som kan være med til at sikre, at byrådet har et nuanceret grundlag for at vælge den struktur, som efterfølgende sendes i formelle høring i marts og april, udtaler Agnete Dreier.

Input til kvalitetsløft inddrages
Samtidig med kvalificeringen af oplægget til ny struktur arbejder Projekt Fremtidens Folkeskole videre med strategi for fremtidens skole i Holbæk Kommune. Projektudvalgets bud på de kvalitetsløft, der skal være med til at øge elevernes trivsel og udbytte af undervisningen, foreligger sådan at Byrådet samtidig med forslaget til skolestruktur kan sende projektudvalgets oplæg til strategi for Folkeskolen i høring.

En udsættelse af den endelige beslutning betyder således, at projektudvalgets anbefalinger kan indgå i dialogen og den politiske drøftelse af ny skolestruktur og de investeringer, der skal foretages i forhold til folkeskolen.

Effekt fra skoleåret 2012/2013
En endelig beslutning den 29. juni 2011 betyder, at den nye skolestruktur først kan gennemføres fra skoleåret 2012/2013. I skoleåret 2011/2012 kan de nødvendige byggerier gennemføres, de nødvendige transportomlægninger kan forberedes og elever, lærere, ledere og bestyrelser kan forberede de ændringer, der træder i kraft i august 2012.

Skriv et svar