Holbæk Kommunes sygefravær er faldet markant

For to år siden var Holbæk Kommune én af de danske kommuner der havde det højeste sygefravær blandt medarbejderne. En ambitiøs plan – og en lang række konkrete tiltag – har siden da nedbragt tallet betydeligt.

Dugfriske tal fra Holbæk Kommune viser således, at sygefraværet siden slutningen af 2009 er nedbragt med hele 20 procent.

– Med andre ord går vores medarbejdere gennemsnitligt 3,5 dage mere på arbejde årligt end tilfældet var for under to år siden. Og det glæder mig naturligvis at se, at den ambitiøse plan for nedbringelse af fraværet – som et enigt byråd søsatte tidligt på året – har effekt, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og uddyber:

– Det betyder, at vi har flere hænder der kan løse opgaverne hos borgerne, og dermed får vi mere velfærd for pengene. Men for mig er den menneskelige del af sygefraværet også vigtig. De medarbejdere, der har et meget højt sygefravær, er ofte præget af en hel række af problemer, der også har med trivsel og arbejdsglæde at gøre. Og derfor er det store fokus på at nedbringe sygefraværet ganske enkelt også en investering i glade medarbejdere.

Tæt på at indfri byrådets målsætning
Det aktuelle årlige sygefravær i Holbæk Kommune ligger på 5,8 procent. Og det er 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet for 2009, hvilket illustreres af netop offentliggjorte tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor.

– Vi kan deraf udlede, at vi allerede her ved udgangen af 2010 er tæt på at indfri byrådets mål om, senest ved udgangen af næste år, at ligge under landsgennemsnittet. Men vi kan ikke med sikkerhed fastslå, om vi på nuværende tidspunkt rent faktisk er i mål, eftersom det helt aktuelle landsgennemsnit ikke er kendt. Uansat hvad, så er vi på rette vej, og vi vil fortsat gøre alt hvad der er muligt for at bringe fraværet endnu længere ned, understreger borgmesteren.

Fra fravær til fremmøde
Også kommunaldirektør Hans Søie ytrer stor tilfredshed med den positive udvikling i Holbæk Kommunes fremmøde.

– På baggrund af byrådets plan for nedbringelse af fraværet har vi blandt mange andre tiltag vurderet vores langtidssyge medarbejderes muligheder for at vende tilbage til arbejdet indenfor en rimelig tidshorisont, hvilket også har ført til svære men nødvendige afskedigelser. Og vi har indført informationssystemer som gør det muligt for lederne at trække meget detaljerede data på fraværet blandt de ansatte, og dermed handle på det, fortæller Hans Søie og uddyber:

– Vi er også i færd med at uddanne alle ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i ”Den professionelle samtale” som følges op af workshops i MED-udvalgene på samtlige kommunale arbejdspladser. Og alle ledere skal endvidere – inden juni 2012 – gennemgå en lederuddannelse på diplomniveau.

Ifølge kommunaldirektøren er der altså tale om en omfattende organisationsudvikling og samtidig et reelt kulturskifte, hvor der er arbejdet med, at det skal være naturligt at tale om sygefraværet på arbejdspladserne.

– Nu er det vigtigt, at vi arbejder videre med at blive bedre til at forebygge og håndtere fravær og have fokus på hvad der fører til endnu mere fremmøde. Vi skal bevare det store fokus og sikre, at vi reelt kommer under landsgennemsnittet senest om et år. Og at vi på sigt placerer os og holder os i den pæne ende af statistikken, slutter Hans Søie.

Skriv et svar