Landets største fald i sygedagpengesager

På et år har Holbæk Kommune nedbragt antallet af sygedagpengesager over 26 uger med knap 21 procent. Det er landsrekord.

De mange færre sager er resultatet af en målrettet indsats gennem to år.

– Vores resultater viser, at det nytter at yde en ekstra indsats. Tilbage i 2008 besluttede Holbæk Kommune at sætte ekstra fokus på en hurtigere sagsbehandling og tættere opfølgning på sygedagpengeområdet. Det er den satsning, der nu bærer frugt, siger Kenny Schelde Jensby, der er formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Holbæk Kommune.

Et langt sejt træk
Udvalgsformanden mener, at en stor del af succesen kan forklares med, at man fra starten har haft et langsigtet fokus.

– Man er ikke sygemeldt i hele eller halve år, med mindre man har store helbredsmæssige eller psykiske problemer. Det kan man selvfølgelig ikke løse med et trylleslag. Det kræver en langsigtet indsats, hvor man sætter ind på flere områder og afsætter de nødvendige midler og medarbejdere til at løse opgaven, mener Kenny Jensby.

Offentligt-privat samarbejde
Af samme grund indgik Holbæk Kommune også et samarbejde med Falck i 2008. Firmaet har stillet ekstra medarbejdere til rådighed i en periode på tre år. I dag udgør Falcks medarbejdere 20 procent af det personale i Jobcenter Holbæk, der behandler sygedagpengesager.

– Jeg mener vores samarbejde med Falck er et mønstereksempel på et offentligt-privat samarbejde, der gør en stor forskel både økonomisk og i forhold til den enkelte borger. Holbæk Kommune sparer penge på indsatsen, men samtidig betyder satsningen også en hurtigere afklaring og flere tilbud til borgerne, siger Kenny Jensby.

De ekstra medarbejdere er placeret de samme steder som Holbæk Kommunes egne medarbejdere. Gennem det tætte samarbejde har medarbejderne kunnet sikre:

Større fokus på den forebyggende indsats på virksomheder med højt sygefravær

En tidligere indsats i forhold til den enkelte borger

En bredere tilbudsvifte med hurtig adgang til lægefaglig ekspertise

En mere aktiv linje i sygeforløbene med større fokus på tilbagevenden til job

Tættere samarbejde med sundhedssystem, A-kasser og virksomheder.

– Medarbejderne – både Falcks og vores egne – er fagligt rigtig dygtige, og det systematiske og resultatstyrede arbejde med sagerne samt løbende opkvalificering er baggrunden for, at de kan levere de flotte resultater, vi ser nu. Det er en stor succes for både borgerne, medarbejderne og kommunekassen, siger Kenny Jensby fast.

Potentiale til mere
En af oprindelige målsætningerne i samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Falck var, at man inden for tre år skulle halvere antallet af lange sygedagpengesager – dem hvor en person er sygemeldt i over ét år. I foråret 2010, hvor projektet havde været i gang i halvandet år, var den målsætning allerede indfriet.

Kenny Jensby mener, at det lover godt for fremtiden.

– At vi allerede nu har nået både en halvering af de lange sager og det største fald i antallet af sager over 26 uger siger mig, at vi kan komme endnu længere ned det næste års tid. Det vil komme rigtig mange borgere og virksomheder til gode, slutter Kenny Jensby.

Reduktionen i antallet af sygedagpengesager betyder, at der er blevet 125 færre borgere, der er syge i over 26 uger. I Holbæk Kommune var der således 608 sygedagpengesager over 26 uger i andet kvartal 2009. I 2010 var tallet faldet til 483.

Skriv et svar