Fem scenarier i spil om fremtidens skolestruktur i Holbæk


Projektudvalget for Fremtidens Folkeskole har nu fremsendt en indstilling til byrådet om hvilke scenarier for fremtidens skolestruktur, de ønsker skal i høring.

Projektudvalg for Fremtidens Folkeskole består af skoleledere, forældrerepræsentanter, tillidsrepræsentanter, administrative ledere og konsulenter på skoleområdet samt byrådsmedlemmer. Udvalget har til opgave at arbejde med udviklingen af kvaliteten på skolerne i Holbæk Kommune.

  • Scenario 3 – version 1 (Skoler i alle lokalområder, enten 0-6 klasse eller 2 sporede 0-9 klasse skoler)
  • Scenario 4 – version 1, 2, 3 og 4 (færre og som minimum 2-sporede skoler, enten 0-6 klasse eller 0-9 klasse)
  • Scenario 5 – version 1 (færre og som minimum 2 sporede skoler 0-9 klasse)
  • Scenario 5 – version 2 (5 skoledistrikter med flere matrikler og med 4 skoler fra 7-9 klasse)
  • Scenario 5 – version 3 (10 skoledistrikter med anvendelse af alle eksisterende matrikler)

Agnete Dreier, der er formand for både Udvalget for Børn og Projektudvalget for Fremtidens Folkeskole siger:

– Udvalgets medlemmer er enige om, at en struktur med en række helt små 0.-3. klasse-skoler ikke giver de nødvendige rammer for det kvalitetsløft, vi ønsker i projektudvalget. Derfor er dette scenarie ikke med i vores indstilling til byrådet. Men det er vigtigt at understrege, at der langt fra er enighed om, hvordan og om de øvrige scenarier kan bidrage til højne kvaliteten i folkeskolen. Men vi mener, de skal i høring, så forældre, medarbejdere og øvrige borgere kan give nuancerede input til mulighederne og udfordringerne i de enkelte scenarier og versioner.

Af samme grund håber udvalgsformanden også, at høringssvarene vil afdække alternative organiseringer på skoleområdet.

– Jeg håber, der er mange, der vil benytte høringsfasen til at tænke ud over og på tværs af scenarierne. Det vil i sidste ende sikre, at vi kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag, slutter Agnete Dreier.

Skriv et svar