Spareforslag for 82 mio. sendt i høring

Budgettet er vedtaget - men der skal spares endnu flere penge. Foto: Nationalbanken/Collage: Rolf Larsen

Der skal spares flere penge i Holbæk Kommune.

I går var Holbæk Byråd samlet til et ekstraordinært møde om budget 2011-2014. Her besluttede et flertal at sende forslag om yderligere driftbesparelser på i alt 82,1 mio. kroner næste år i høring.

Forslagene er en direkte konsekvens af, at byrådet den 27. oktober valgte at genåbne budget 2011-2014. Det oprindeligt vedtagne budget indeholdt driftsbesparelser på 57 mio. kroner i 2011. Men det beløb var utilstrækkeligt i forhold til at sikre et robust budget der hviler på en realistisk vurdering af de økonomiske udfordringer i Holbæk Kommune:

– Som bekendt har vi gennemført en større økonomisk oprydning. Og derfor fik vi først det endelige overblik over omfanget af de nødvendige besparelser midt i budgetprocessen. På denne baggrund skal vi som minimum finde yderligere 50 mio. kroner årligt på driften fra 2011 og frem, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og uddyber:

– Det er en forudsætning for at sikre en sund økonomi. Vi skal kunne modstå udefrakommende faktorer, som fx den netop indgåede aftale på Christiansborg om indsatsen overfor ledige, som vil betyde lavere indtægter på beskæftigelsesområdet i kommunerne. Og vi skal samtidig sikre en sund økonomi, så vi kan kigge fremad mod det, vi gerne vil. Nemlig at skabe en kommune i vækst og fremgang og med fokus på den nytænkning og innovation, der kan sikre vores fremtidige velfærd.

Et godt grundlag for dialog
Borgmesteren erkender, at opgaven med at finde yderligere besparelser langt fra er nem.

– Det var svært nok at skære på driften i første omgang. Og det har været endnu vanskeligere at pege på forslag her i runde to. Ikke desto mindre sender vi som nævnt forslag for i alt 82,1 mio. kroner næste år i høring – stigende til over 100 mio. kroner i overslagsårene. Det overstiger altså minimumskravet på de 50 mio. kroner. Dermed sikrer vi et godt grundlag for en reel dialog omkring de foreslåede besparelser, forklarer Søren Kjærsgaard og fortsætter:

– Og det er helt afgørende, at netop medarbejdere, bestyrelser og brugerråd kan være med til at kvalificere, hvilke konkrete besparelsesforslag der skal indgå i budget 2011-2014. Vi har brug for disse indspark til forslagene der omfatter alle dele af driften i Holbæk Kommune; fra de store velfærdsområder til administrationen. For vi ønsker selvsagt at træffe de vanskelige beslutninger på det bedst mulige grundlag. Beslutninger, der over en bred kam får betydning for vores service og for antallet af ansatte her i kommunen.

Byrådet beslutter den 22. december
Høringsfasen løber fra den 9. november til den 30. november 2010. Herefter vil de indkomne høringssvar blive drøftet i de stående udvalg i perioden fra den 6. december til den 9. december, i Økonomiudvalget den 15. december samt i byrådet den 22. december 2010. Ved sidstnævnte lejlighed vil der endvidere blive truffet endelig beslutning om besparelserne.

Skriv et svar