Grønt flag til Børnehuset

Børnehuset i Sdr. Jernløse modtager som den første daginstitution i Holbæk Kommune, Friluftsrådets grønne spireflag.

Det grønne spireflag tildeles institutioner, der er lidt tættere på naturen og miljøet omkring os.

Børnehusets børn og voksne har gennem de sidste måneder arbejdet målrettet med projekter, der har gjort naturpædagogik til en del af institutionens hverdag.

Røde kinder og kriblekrable-tur
En stor del af ”de grønne spirer” handler om at komme ud og få nogle naturoplevelser ”uden for hegnet”. Børnehuset har derfor lagt vægt på at tage på mindre ture i nærområdet mindst én gang om ugen.

– Vi har virkelig fået øjnene op for, hvor store muligheder, der er i naturen, fortæller Ratka Lind, leder af Børnehuset.

Og Børnehusets nye ”grønne” aktiviteter er faldet i god jord hos børnene.

– Vi har været på mange ture, og set dyrene helt tæt på. Børnene har vist meget stor interesse og engagement. Vores vandhulsekspedition og ormeterraier har specielt vakt glæde, fortæller Ratka Lind.

Har rykket børn og voksne
Udover at opleve naturen på helt tæt hold, har institutionen også lagt vægt på naturforståelse. Derfor har de afholdt Store plantedag, hvor de har plantet træer, og haft et spireprojekt, der følger processen fra jord til bord. Formålet har været at skabe en forståelse hos børnene, hvor maden kommer fra, og hvordan man passer godt på naturen.

– Arbejdet med at få det grønne spireflag har ikke kun været lærerigt for børnene. Det har også været til stor inspiration for personalegruppen. Naturen omkring os, er også blevet en naturlig del af de pædagogiske redskaber vi benytter. Vi er blevet nogle voksne, der undres, forbløffes og får jord under neglene på lige fod med børnene, slutter Ratka Lind.

Borgmesteren hejser flaget
For at fejre Børnehuset som grøn institution, kommer borgmester Søren Kjærsgaard den 12. november kl. 14 og hejser det grønne spireflag sammen med børn, personale og forældre.

Grønne Spirer – en grøn ordning for dagtilbud
Grønne spirer er Friluftsrådets Grønne Mærkningsordning for børneinstitutioner. Grønne Spirer skal inspirere til et rigere udeliv for de yngste og motivere de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.
Med grønne spirer ønsker Friluftsrådet at sætte at sætte naturen og miljøet på dagsordenen i børnenes hverdag.

For at modtage Flaget og blive “spireinstitution” skal institutionerne opfylde en række kriterier: Institutionen skal arbejde intenst med mindst to forskellige miljø- eller naturprojekter, de skal fortælle om deres initiativer til forældrekredsen og mindst to pædagoger skal på kursus.

Skriv et svar