SF fremhæver investeringer

Louise du Plessis de Richelieu (F) fremhæver investeringer frem for besparelser. Foto: Holbæk Kommune

SF’s Louise du Plessis de Richelieu fremhæver investeringer frem for besparelser i sin udtalelse efter aftalen:

– Som lovet i vores konstitueringsaftale tilbagefører vi nu en del af den tidligere gennemførte besparelse på småbørnsområdet, svarende til 3 mio. kroner. Pengene skal bruges til at iværksætte konkrete aktiviteter, som kan understøtte udviklingen af medarbejdernes faglighed, skabe bedre arbejdsvilkår og sikre et øget fokus på inklusion af børn og unge med særlige behov, siger 1. viceborgmester Louise du Plessis de Richelieu (SF) og fortsætter:

– Af meget afgørende tiltag kan også nævnes vores investering på ældreområdet på ca. 7 mio. kroner. Her indfører vi en model som handler om, hvordan de fysiske, sociale og kognitive evner kan fastholdes og styrkes, så den aldersbetingede svækkelse udskydes. Hermed vil den ældre borger potentielt få en højere livskvalitet, samtidig med at den ældre borgers behov for kompenserende hjælp og pleje udskydes. På sigt betyder det altså bedre service, men også et bedre arbejdsmiljø og lavere omkostninger.

Skriv et svar