Holbæk må ikke hæve skatten

Arkiv foto: Rolf Larsen

Holbæk Kommune ansøgte for 14 dage siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilladelse til at hæve skatten – i dag kom svaret og det var et blankt nej.

I alt havde 32 kommuner søgt ministeriet om lov til, at hæve skatten i et forsøg på at få flere penge ind i de slunkne kommunekasser. Kun 12 kommuner fik lov til at hæve skatten med tilsammen 300 mio. kroner. Holbæk Kommune var ikke blandt de 12.

For 14 dage siden sagde borgmester Søren Kjærsgaard:

– Det er ingen hemmelighed, at vores økonomi her i Holbæk Kommune er hårdt presset.

Stor straf hvis skatten alligevel hæves
Uden Indenrigs- og sundhedsministeriets accept skal kommunen betale en stor strafafgift til staten, hvis skatteprocenten alligevel hæves. Dvs. 75 procent af skatteindtægterne i det første år, 50 procent i det andet og tredje år samt 25 procent i det fjerde år.

Skriv et svar