Holbæk Kommune vil hæve skatten

Et enigt byråd har søgt om at få lov til at hæve skatten. Foto: Nationalbanken/Collage: Rolf Larsen

I går ansøgte et enigt byråd i Holbæk Kommune Indenrigs- og sundhedsministeriet om lov til at hæve skatten med 128 mio. kroner fra 2011 og frem. Det skal ske ved at hæve personskatten med 1,5 procentpoint.

Næste år får nogle af de mest trængte kommuner således mulighed for at gennemføre skattestigninger for i alt 300 millioner kroner. Det er Kommunernes Landsforening og regeringen blevet enige om som en del af kommuneaftalen. Regeringen sikrer samtidig, at skattestoppet overholdes ved at sætte statsskatten ned.

Muligheden afsøges
– Det er ingen hemmelighed, at vores økonomi her i Holbæk Kommune er hårdt presset. Og vores primære opgave er derfor at finde veje ud af krisen, så vi fortsat kan levere en god service i fremtiden, forklarer borgmester Søren Kjærsgaard og uddyber:

– I byrådet er der bred enighed om, at disse veje først og fremmest handler om investeringer i fremtiden, strukturtilpasninger, innovation og nødvendige besparelser.

En udløber af de politiske forhandlinger om budgettet for 2011-2014 er imidlertid, at kommunen også ønsker at afsøge muligheden for at hæve indtægterne.

Budgetforhandlinger fortsætter
Uden Indenrigs- og sundhedsministeriets accept skal kommunen betale en stor strafafgift til staten, hvis skatteprocenten alligevel hæves. Dvs. 75 procent af skatteindtægterne i det første år, 50 procent i det andet og tredje år samt 25 procent i det fjerde år.

Svaret på ansøgningen til Indenrigs- og sundhedsministeriet forventes at foreligge den 23. september 2010.

– De politiske forhandlinger omkring budgettet fortsætter som planlagt – både før og efter denne dato, slutter Søren Kjærsgaard.

Skriv et svar