Holbæk Kommune skal spare yderligere 50-60 mio. kroner

Arkiv foto: Rolf Larsen

I forbindelse med budget 2011 og overslagsårene er Holbæk Kommune i gang med et stort analysearbejde. Et arbejde, der på nuværende tidspunkt har ført til den konklusion, at driftsudgifterne i de kommende år vil blive 50-60 mio. kroner højere end hidtil antaget.

Tidligere beregninger viser, at uden markante ændringer får Holbæk Kommune et driftsunderskud på 82 mio. kroner i 2011. Men den nye kvalitetssikring påpeger, at der til dette tal skal lægges 50-60 mio. kroner. Reelt set er udfordringen i 2011 altså på 140 mio. kroner i runde tal.

Økonomien under voldsomt pres
Godt nok får Holbæk Kommune – i kraft af den nylige fordeling af særtilskud og lånemuligheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet – forbedret indtægtssiden næste år med 35 mio. kroner.

– Men det er engangsindtægter. Og tilretter vi ikke budgettet i forhold til de reelle driftsudgifter i 2011 nu og her, så fortsætter vi den onde spiral, så vi i 2012-2014 vil opleve driftsunderskud på over 100 mio. kroner årligt, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og fortsætter:

– Vores økonomi her i Holbæk Kommune er under voldsomt pres. Derfor er vi i gang med at vende hver en krone. Og intet er helligt. På nuværende tidspunkt ligger der en lang række konkrete forslag til besparelser, som er i høring. Men med de nye tal in mente skal der yderligere forslag på bordet. Med andre ord risikerer alle, at blive berørt af de endnu mere omfattende besparelser, som nu vil blive gennemført.

Nødvendig oprydning
Baggrunden for de ændrede budgetforudsætninger er blandt andet den igangværende analyse i både Familiecentret og Socialcentret af udgifterne på det specialiserede socialområde. En analyse der gennemføres i samarbejde med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed.

Og derudover illustrerer analyser af budgetforudsætningerne på de øvrige driftsområder, at en tilretning er påkrævet flere steder.

Ifølge Søren Kjærsgaard vil der – ultimo september 2010 – blive fremlagt et samlet overblik over de nødvendige budgettilretninger på driftssiden, således at disse kan blive indarbejdet i materialet til andenbehandlingen af budget 2011-2014.

– Vores udfordringer er blevet større. Og derfor er det helt afgørende, at vi nu får ryddet op i økonomien. Vi skal have foretaget de budgetmæssige tilretninger, som er forudsætningen for vores fremtidige økonomistyring, slutter Søren Kjærsgaard.

Skriv et svar