Socialdemokraterne i Holbæk byråd er klar med budgetforslag

Den Socialdemokratiske gruppe i Holbæk Byråd er efter byrådets 2. budgetseminar klar med et budgetforslag for hele indeværende valgperiode. Ifølge Socialdemokraterne, så balancerer forslaget og indeholder et samlet overskud på godt 100 mio. kr.

– Gruppen har arbejdet utroligt flittigt og konstruktivt med de forslag til besparelser, som vi er blevet præsenteret for, og jeg er yderst tilfreds med, at vi allerede kan fremlægge vores bud på et budget i balance, når økonomiudvalget skal forberede budgettets 1. behandling i eftermiddag, siger den socialdemokratiske gruppeformand Sine Agerholm.

– Vi har været meget frustrerede og er dybt utilfredse med den måde budgetprocessen er forløbet på. Den totale mangel på overblik over den samlede situation har jo blandt andet resulteret i en række af skræmmende udmeldinger, der har efterladt det indtryk, at det var umuligt at komme igennem de økonomiske vanskeligheder uden massive nedskæringer hele vejen rundt. Ja, borgmesteren har ligefrem udtalt, at der var tale om et behov for nedskæringer svarende til flere hundrede stillinger, siger Sine Agerholm.

For Socialdemokraterne er det væsentligt, at man ikke i panik kaster sig ud i uigennemtænkte strukturelle ændringer som f.eks. skolelukninger og nedlæggelser af plejecentre, ligesom partiet ikke ønsker at forringe den lokale velfærd mere end målet tilsigter.

– Med vores forslag viser vi, at det rent faktisk er muligt at undgå en lang række nedskæringer og samtidig skabe et overskud, der f.eks. kan bruges til styrkelse af kassebeholdningen – vel at mærke uden at hæve skatten.

– Samtidig foreslår vi at byrådet får lavet et analyse- og projektarbejde, inden der træffes beslutninger på en række er de større og mere følsomme områder som f.eks. plejecenterstruktur og den samlede indsats for udsatte børn og unge, siger Sine Agerholm

Budgetforslaget skal ses som et udgangspunkt for det videre arbejde med budgettet, og Socialdemokraterne håber, at flertalsgruppen i byrådet har lyttet til signalerne om vilje til samarbejde.

– Selvom vi allerede nu fremsætter et alternativt budgetforslag, skal det ikke tages som et udtryk for, at vi har lagt os fuldstændig fast på indholdet. Vi har ikke afskrevet muligheden for at øge kommunens indtægter, ligesom vi er klar over, at høringssvar og ændrede forudsætninger kan spille ind i tiden frem til budgettets vedtagelse i oktober. Men vi føler et stærkt behov for at vise omverdenen – og ikke mindst vores politiske byrådskollegaer – at der findes forskellige løsninger på de udfordringer, som vi står overfor.

– Nu har vi sendt et krystalklart signal til konstitueringspartierne om vilje til samarbejde. Vi er kommet med et konkret forslag, der både viser ansvarlighed overfor kommunens borgere og medarbejdere og for kommunens samlede økonomi. Så nu er det op til borgmesteren og hans politiske flertal, om de vil gribe den fremstrakte hånd og selv medvirke til at opnå et budgetforlig, som alle byrådets partier kan støtte op omkring, slutter Sine Agerholm.

Skriv et svar