Politianmeldt for ikke at bekæmpe Bjørneklo

Holbæk Kommune har indgivet den første politianmeldelse, fordi en lodsejer ikke har efterkommet krav om at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på sin ejendom.

Holbæk Kommune vedtog i 2008 en ”indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo”. Det medførte, at alle lodsejere – offentlige såvel som private – skal foretage bekæmpelse af planten på egne arealer. Bekæmpelsen skal ske senest den 1. juni og igen den 15. august. På den måde skal det forhindres, at planten når at danne spiredygtige frø. Bekæmpelsen skal ske i op til 10 år, da plantens frø holder spireevnen i mange år.

Det er Holbæk Kommune, der fører tilsyn med, at bekæmpelsen sker. Hvis en lodsejer ikke foretager bekæmpelse kontaktes denne først med en henstilling og får dernæst et påbud. Efterkommes et påbud ikke inden 14 dage efter at påbuddet er modtaget, bliver der indgivet politianmeldelse.

Langt hovedparten af lodsejere, der har planten på sin ejendom foretager bekæmpelse, men Holbæk Kommune har i år også måttet minde en del lodsejere om deres forpligtelse. Det hjælper normalt.
Alligevel har kommunen måttet indgive den første politianmeldelse, fordi et påbud om at foretage bekæmpelse ikke blev efterkommet.

Sagen er nu overdraget til politiet med et krav til bødeforlæg, hvor størrelsen af bøden forventes at blive den udgift kommunen får til at foretage bekæmpelsen plus en bøde på 5000 kr. Manglende efterkommelse af et påbud betyder endvidere, at kommunen har ret til at gå ind på ejendommen og foretage bekæmpelse af planten.

Udvalgsformand for Klima og Miljøudvalget i Holbæk Kommune John Harpøth udtaler i den forbindelse:

– Det er meget vigtigt, at indsatsplanens krav overholdes, og at alle lodsejere foretager bekæmpelse af planten. Det er helt uansvarligt at lade en plante stå og sætte frø, da bare en enkelt plante kan få 50.000 frø, som vil kunne sprede sig i et stort område og påføre andre lodsejere udgifter og arbejde med bekæmpelse. En lodsejer, der ikke foretage bekæmpelse, kan ganske enkelt ikke være det bekendt overfor naboerne, derfor er vi nødt til at sætte hårdt ind overfor manglende bekæmpelse af planten.

Holbæk Kommune gør desuden opmærksom på, at kravene om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo er blevet et forhold, der kontrolleres i forbindelse med den krydsoverensstemmelse, der udføres på landbrugsejendomme, der modtager EU-støtte. Manglende efterkommelse af krav om bekæmpelse kan derfor medføre reduktion i den udbetalte støtte.

Skriv et svar