Kommunen skærper kontrollen med socialt bedrageri

Holbæk Kommune samarbejder med politi og Skat for at stoppe socialt bedrageri.

En særlig kontrolgruppe under Borgerservice i Holbæk Kommune, har meget at lave og nye sager om socialt bedrageri kommer hele tiden til. Kontrolgruppen har derfor styrket sin indsats ved at etablere et tættere samarbejde med Skat og politi om interessante sager.

Som led i det nye samarbejde deltog medarbejdere fra den kommunale kontrolgruppe i Skats seneste kontrolaktion under Fair Play-kampagnen, der var rettet mod en række restauranter. Medarbejderne fra kontrolgruppen deltog blandt andet for at kontrollere for sort arbejde og socialt bedrageri i virksomhederne.
Den koordinerede aktion afdækkede flere sager, som nu bliver undersøgt nærmere.

I forhold til politiet er samarbejdet ligeledes intensiveret blandt andet med etablering af en ordning med faste kontaktpersoner og jævnlige møder samt med fokus på fælles arbejdsgange, der sikrer en effektiv og hurtig indsats i de konkrete sager.

Travlhed i kontrolgruppen
Siden den nye kontrolgruppe for alvor kom på plads i efteråret, har der været rigtig travlt.
– Et forbedret administrativt beredskab i Borgerservice sammen med et tæt samarbejde med Skat og politiet har betydet, at der hele tiden kommer nye sager til kontrolgruppen. Desuden modtager Borgerservice fortsat en del anonyme anmeldelser om socialt bedrageri fra borgere, og dem undersøger kontrolgruppen, fortæller borgerservicechef Ole Lollike.

Hvor mange sager med mistanke om socialt bedrageri, der eksisterer, vil borgerservicechefen dog ikke ud med lige nu:

– Vi vil meget snart kunne fremlægge vores 2009-resultater for byrådet, hvorefter de offentliggøres, men vi kan allerede nu se, at den øgede indsats bærer frugt og således har vist sig både berettiget og nødvendig, udtaler Ole Lollike.

Skærpet kontrol i 2010
Kontrolindsatsen bliver skærpet dette år. Inden længe sender Borgerservice et særligt skema ud til alle enligemodtagere af børnetislkud, hvor de skal afgive erklæring om, hvorvidt de fortsat lever op til betingelserne for at modtage tilskuddet. Kontrolggruppen vil, som noget nyt, være ekstra opmærksom på de tilbagemeldinger der kommer fra tilskudsmodtagerne.

Desuden forventer Borgerservice, at den it-mæssige understøttelse af gruppens arbejde vil kunne styrkes i nær fremtid ved implementering af et nyt særligt it-system.

Når der konstateres snyd, stopper kommunen udbetalingen og rejser krav om tilbagebetaling. Desuden vil kommunen, når sagen tilsiger det, anmelde borgeren for socialt bedrageri.

Skriv et svar