Første spadestik på Bjergmarkskolen

Mandag tog borgmester Jørn Sørensen sammen med en af skolens elever det første spadestik til tilbygningen på Bjergmarkskolen.

Den nye tilbygning bliver på 2.717 m2, og den kommer til at indeholde tolv klasselokaler, grupperum, forskellige faglokaler og en musikrotunde.

Tilbygningen bliver – som en af de første skolebygninger i Danmark – udført i energiklasse 1, hvilket betyder, at bygningens energiforbrug vil være halveret i forhold til de gældende minimumsregler.

Skriv et svar