Elever udspørger byrådskandidater

Torsdag den 29. oktober, vil en lang række byrådskandidater udspurgt om forholdene for unge i Holbæk Kommune. Og det er ikke hverken pressen eller garvede politisk aktive, der vil stille spørgsmålene – det er i stedet elevrådsrepræsentanter fra kommunens skoler.

Elevrådsrepræsentanterne har inviteret politikerne til valgmøde torsdag den 29. oktober fra kl. 13.00 til 15.00 i 10. klassernes bygning på Holbæk Ungdomscenter, Gl. Ringstedvej 32.

På mødet skal der snakkes om temaer, der alle handler om unge: Unges demokratiske deltagelse, erhvervs og uddannelsespolitik rettet mod unge, kultur- og fritidspolitik rettet mod unge og herudover muligvis et tema om sundhed.

Ved mødet deltager: Sine Agerholm (A), Rasmus Brandstrup Larsen (V), Kenny Jensby (K), Louise de Richelieu (SF), Anne Møller Ronex (R), Niels Christensen (Sociallisten) og John Harpøth (DF).

Valgmødet er kun for politikerne og de unge elevrådsrepræsentanter.

De unge forbereder og afvikler mødet
Forud for valgmødet holder de unge elevrådsrepræsentanter fra skolernes 7. – 10.klasser elevrådssamling, hvor de vil forberede valgmødet. De vil arbejde med temaerne og finde de bedste, mest relevante og mest debatskabende spørgsmål. De vil desuden forsøge at udvikle den traditionelle form for valgmøde:

– Valgmødets form ligger ikke fast på forhånd, så eleverne får lov at lege med formen. Det kan derfor ende med både fælles debatter, dialog i mindre grupper og måske endog et rolleskift, hvor der byttes om på spørgere og svarere. Men det er op til de unge at planlægge de to timers valgmøde, så det eneste jeg kan garantere er, at der ikke bliver tale om to timers ensidig paneldebat med forudsigelige spørgsmål og svar, forklarer Torsten Rugaard Sylvest, der er konsulent i Holbæk Kommunes Ungdomsområde.

Leave a Reply