Specialgruppe skal bekæmpe snyd med sociale ydelser

Fremover bliver det sværere at snyde med de sociale ydelser i Holbæk Kommune.

Borgerservice har nedsat en specialgruppe, der skal stoppe misbrug af sociale ydelser. Nedsættelsen af specialgruppen er blandt andet sket fordi Velfærdsministeriet har bedt landets kommuner om at opbygge et administrativt beredskab til mere effektivt at stoppe misbrug af sociale ydelser.

Borgerservice har hidtil haft en række kontrolforanstaltninger i sagsbehandlingen til at fange snyderne. Med
den nye specialgruppe intensiveres indsatsen endnu mere. Det betyder for eksempel, at der bliver indført nye
arbejdsgange i Borgerservice med øget kontrol i sagsbehandlingen. Specialgruppen vil også få et
formaliseret samarbejde med andre myndigheder – eksempelvis Skat – og bedre mulighed for at samkøre
forskellige systemer og registrere borgernes oplysninger.

– Al erfaring viser, at en målrettet indsats mod socialt snyd giver resultater. Og det vil ikke være uden
omkostninger at snyde kommunen. Ud over at stoppe udbetalingen vil kommunen nemlig rejse krav om
tilbagebetaling. Snyderne kan endvidere, når sagerne tilsiger det, forvente at blive anmeldt for socialt
bedrageri, fortæller borgerservicechef Ole Lollike.

Chefen for borgerservice påpeger dog samtidigt, at langt de fleste borgere får udbetalt sociale ydelser på et
korrekt grundlag:
– Men der findes også et mindre antal borgere, som mere eller mindre bevidst prøver at snyde ved at give
urigtige eller mangelfulde oplysninger, så de får udbetalt sociale ydelser, som de ikke er berettiget til efter
loven.

Kan spare én million kroner

Borgerservice står for udbetalingen af sociale ydelser på en række områder som kontanthjælp, sygedagpenge,
boligstøtte, pensioner, økonomisk friplads og børneydelser. Med den nye specialgruppe forventer
Borgerservice at spare mindst en million kroner netto årligt inden for udbetalingen af disse ydelser.

Specialgruppen kommer i første omgang til at bestå at to nyansatte medarbejder med flere års erfaring fra
tværgående kontrolarbejde. Den ene medarbejder er netop tiltrådt, mens den anden tilslutter sig
specialgruppen 1. oktober.

Leave a Reply