Kommunen registrerer naturen

Teknik og Miljø er i gang med at registrere planter i Holbæk Kommune.

Medarbejdere fra Teknik og Miljø tager i løbet af sommeren rundt til enge, overdrev og moser for at undersøge hvilke planterder findes i området og samtidig vurdere naturtilstanden.

Registeringen sker i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Leave a Reply