Undersøgelse: Tilfredshed med Borgerservice

En undersøgelse af borgernes tilfredshed med Borgerservice, viser at borgerne er tilfredse med servicen.

Holbæk Kommunes Borgerservice har i perioden 27. april til 7. maj i år gennemført en tilfredshedsundersøgelse af både telefonbetjeningen og frontekspeditionen. Undersøgelsens resultater er nu færdige, og borgerne er generelt set tilfredse med servicen.

I undersøgelsen blev borgerne bedt om at angive deres tilfredshed med servicen på en skala fra et til fem på følgende tre områder:

· Direkte telefonopkald til medarbejdere i Borgerservice
· Telefonopkald til Borgerservice via omstillingen
· Personlig ekspedition i Borgerservice

Undersøgelsen viser en overvejende tilfredshed med både telefonbetjeningen og den personlige betjening i Borgerservice, idet 69 procent af de adspurgte borgere har valgt kategori fem og 17 procent har valgt kategori fire.

Borgernes tilfredshed med telefonbetjeningen er kortlagt ud fra telefoninterview med i alt 84 borgere. Tilfredsheden med den personlige betjening er undersøgt ved hjælp af spørgeskemaer, som borgerne har udfyldt og afleveret. Stort set alle borgere, der i undersøgelsesperioden har henvendt sig i frontekspeditionen, er blevet tilbudt at deltage i undersøgelsen. I alt 261 borgere har taget imod tilbuddet og udfyldt et spørgeskema i måleperioden.

– Selvom undersøgelsen tegner et billede af en overvejende tilfredshed med vores arbejde, har vi ikke tænkt os at hvile på laurbærrene. Vi vil således fortsætte med at have fokus på at yde en god og effektiv service til borgerne, fortæller borgerservicechef Ole Lollike.

Skriv et svar