Holbæk Kommune fyrer medarbejdere

Holbæk Kommunes økonomiske situation er så dårlig, at flere medarbejdere skal afskediges.

De er, ifølge kommunen, primært administrativt personale i stabene, i Jobcentret og i Socialcentret, samt på skolerne og enkelte lærere og pædagoger, der skal afskediges.

Udover fyringerne i det faste personale, vil der også blive afskediget vikarer, ligesom allerede ubesatte stillinger ikke vil blive udfyldt.

Der forvenetes et driftunderskud for 2009 på 112 millioner kroner. Afskedigelserne vil give en besparelse på omkring 15 millioner kroner, men økonomiudvalget håber, at man ved at tage toppen af underskuddet kan undgå, at kommunen sættes under administration.

Leave a Reply