Holbæk stemte ja til ligestilling

Et stort flertal af holbækkerne stemte søndag ja til ændringen af tronfølgeloven.

23.432 vælgere, eller 78,8 procent af stemmerne gik til et ja.

4.011 vælgere, eller 13,5 procent satte krydset ved nej.

2.130 vælgere valgte at aflevere en blank stemmeseddel og 148 stemmesedler blev erklæret ugyldige.

I alt blev der afgivet 29.721 stemmer, hvilket gav en stemmedeltagelse på 58,44 procent.

Leave a Reply