Uafhentet affald

Holbæk Forsyning oplyser, at der i dag har været 109 henvendelser om uafhentet rest- og bioaffald og 26 henvendelser om uafhentet glas- og papiraffald.

Det er kun en uge siden, at Holbæk Kommune valgte at fortsætte med HCS som indsamler af skrald.

Siden den nye affaldsordning trådte i kraft i sommers, har der hver eneste uge været mange henvendelser til kommunen om manglende afhentning.

På et møde i onsdags mellem kommunen og vognmandsfirmaet HCS, blev man enige om at fortsætte samarbejdet, dog ville kommunen fremover intensivere tilsynet med afhentningen af affald.

Leave a Reply